grilltip

Nexgrill Tips og Tricks - Brandrør

Af- eller påmonter nemt brandrørene, hvis de har behov for at blive renset eller udskiftet.

Få her vejledning i hvordan du af- og påmonterer brandrør og kan rengøre dem i din Nexgrill gasgrill.

Er der behov for at rense eller udskifte et brandrør, gør du således:

Fjern først flammetæmmeren, der ligger henover brandrøret, så du kommer ned til brandrøret.

Mod bagsiden indvendigt i grillen sidder der en clips, der er med til at fiksere brandrøret. Den skal trækkes ud. Brug evt. en spidstang. Fjern dernæst skruen, hvor gnisttænderen er sat på brandrøret. Den findes indvendigt mod forsiden af grillen. Så kan brandrøret trækkes ud.

På brandrøret sidder der en skrue, hvor man kan skrue op eller ned for luftindtaget. Dette kan man også justere på, selvom brandrøret er monteret i grillen.

På selve brandrøret ses der en række huller, som man kan rense, evt. med et lille bor eller en clips, der kan passe med 1 mm. Stik clipsen ned i hullet og rok lidt frem og tilbage samt op og ned for at fjerne eventuelle urenheder, fx ir fra gassen eller flyverust, som man så nu kan børste af. 

På brandrøret sidder der en skrue, hvor man kan skrue op eller ned for luftindtaget. Dette kan du selv justere på.

 

Efterfølgende monteres brandrøret igen ved at påmontere gnisttænderen og skubbe brandrøret ind over røret til tændingsknappen, lokaliseret indvendigt op mod grillens forside, så der er forbindelse. Til sidst skubbes clipsen på plads ind over rørets bagende. Plus husk at skrue den sidste skrue i igen i modsatte ende af røret. Så kan flammetæmmeren lægges på plads hen over brandrøret, grillristen på og grillen er klar igen.  

Ring til os eller send os en e-mail. Hvis du har spørgsmål om din Nexgrill, hjælper vi dig hellere end gerne.